Az apostolok cselekedetei

John Stott

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

4500 Ft

3825 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

Az apostolok cselekedetei történelmi feljegyzés a Szentlélek pünkösdi kiáradásáról, az egyház megszületésének időszakáról. István mártírhalála, Fülöp szolgálata, Saul és Kornéliusz megtérése, valamint az első görög gyülekezet létrejötte megvetette a pogánymisszió alapjait, és elindult a keresztyén hit terjesztése  a világ négy égtája felé.
A hívők közösségének minden korban hasznára válik, ha összehasonlítja magát az ősgyülekezettel, és igyekszik megragadni lelkesedését, szemléletmódját és erejét. De felismeri azt is, hogy az ősegyházban éppúgy előfordult versengés, képmutatás, erkölcstelenség és eretnekség, ahogyan napjaink gyülekezeteiben.
Ez a Biblia ma kommentár olyan élő kérdéseket érint, mint megtérés és Szentlélek-keresztség, karizmatikus ajándékok, jelek és csodák, vagyonmegosztás, egység és egyházfegyelem, a szolgálatok sokszínűsége, missziós alapelvek, evangelizációs módszerek, egyház és állam kapcsolata.

John Stott (1921–2011) az evangéliumi mozgalom vezető teológusa volt. Több mint negyven bibliamagyarázata és teológiai könyve jelent meg, melyeket számos nyelvere elfordítottak. A cambridge-i Trinity College-ban szerezte doktorátusát, és tiszteletbeli doktor az USA, Kanada és Anglia számos egyetemén. A világ keresztyénségéért végzett szolgálataiért a királynőtől megkapta a “Brit Birodalom Parancsnoka” kitüntetést.