ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Személyes adat kezeléséről szóló tájékoztató

 1. Általános tudnivalók

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány

 • Cím: 1135 Budapest, Béke utca 35/A
 • Adószám: 19021416-2-41
 • Telefon: +3613507201
 • Honlap: www.kiakonyvek.hu
 • E-mail cím: info@kiakonyvek.hu
 • Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 01-01-0000201,

mint Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány önálló jogi személy adatkezelő (továbbiakban KIA), mint a kiakonyvek.hu weboldal (továbbiakban kiakonyvek.hu) üzemeltetője a partnerei és ügyfelei (továbbiakban Ügyfél) által megadott személyes adatok kezelését a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban (továbbiakban Tájékoztató) foglaltak szerint végzi.

 

A KIA a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli az adatokat. Az összes személyes adat gyűjtése és feldolgozása a magyar és az EU adatvédelmi törvényeinek megfelelően történik.

A jelen Tájékoztató elmagyarázza, hogy milyen személyes adatokat dolgozunk fel, milyen célokra, mennyi ideig tároljuk azokat, hogyan férhet hozzá a személyes adatokhoz, és miként módosíthatja azokat, hogyan kérheti adatainak törlését és hogy hol találhat további információkat.

A kiakonyvek.hu oldalon más weboldalra mutató különböző hivatkozások is találhatók. Bár ezeket a weboldalakat körültekintéssel választjuk ki, a KIA nem vállal felelősséget az Ön személyes adatainak kezeléséért ezeken a weboldalakon. A jelen Tájékoztató ezért nem vonatkozik ezen weboldalak használatára.

 

 1. Az adatkezelő meghatározása

Az Ön személyes adatainak adatkezelője a

Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány
Címe: 1135 Budapest Béke utca 35/A
Adószám: 19021416-2-41
Telefon: +36-1-350-7201
Honlap: www.kiakonyvek.hu
E-mail cím: info@kiakonyvek.hu
Fővárosi Törvényszék nyilvántartási szám: 01-01-0000201

Az adatkezelést a KIA belső munkatársai és munkavállalói végzik, az adatokat az adatkezelés során kizárólag ők ismerhetik meg.

 

 1. Az adatkezelő által kezelt személyes adatok

A KIA csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Ön a kiakonyvek.hu oldalt biztonságosan és kényelmesen tudja használni és ott rendelést tudjon leadni. Ezek az adatok lehetnek:

 1. az Ön által a kiakonyvek.hu oldalon megadott adatok:
 • Felhasználónév, e-mail cím és jelszó.
 • Amennyiben rendel, kérni fogjuk kötelezően a számlázási nevét és számlázási címét (cég esetén adószámot), hogy a megrendelt termékekről a számlát kiállíthassuk.
 • Ha házhoz szállítással kéri a csomagját, akkor kötelezően meg kell adnia a szállítási nevet és szállítási címet.
 • Kérjük, saját érdekében adja meg telefonszámát is, hogy a futárszolgálat értesíteni tudja Önt a csomagja érkezéséről.
 1. Olyan információ, amelyet valamely szolgáltatás igénybevétele jut el hozzánk: IP-címek, naplóinformációk, böngészőtípussal és preferenciával kapcsolatos információk, helyinformációk, online azonosítók, amelyek lehetővé teszik a „sütik” és hasonló technológiák alkalmazását.
 2. Az Adatfeldolgozók adatai

Az Adatkezelő az adatokat az Ügyfelek érdekében és javára végzett tevékenysége teljesítése céljából kezeli és továbbíthatja az adatfeldolgozók részére. Ilyen adatfeldolgozók például a könyvelést, a pénzügyi tranzakciókat (beleértve a bankkártyás fizetést), a csomagszállítást lebonyolító szolgáltatók és a webtárhely szolgáltató.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az Adatfeldolgozók belső munkatársai ismerhetik meg. Ezen szolgáltatók kiválasztása és felügyelete a legnagyobb gondossággal történik.

Az Adatfeldolgozóktól is megköveteljük a megfelelő technikai és operatív biztonsági intézkedések megtételét, az Ügyfél személyes adatainak védelme érdekében, a magyar és EU-s adatvédelemre vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban szereplő személyes adatokat kizárólag az alábbi jogalapokon kezeljük:

 • az Ön kifejezett hozzájárulásával; vagy
 • ahol ez szükséges egy Önnel kapcsolatos tranzakció teljesítéséhez; vagy
 • olyan esetekben, ahol ez az Adatkezelő jogi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. Ez nem befolyásolja az adatkezelésünk jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt.

 

 1. Az adatkezelés céljai

A kiakonyvek.hu oldalon való regisztráció és/vagy vásárlás során megadott adatait a következő célra használjuk:

Felhasználónév, e-mail cím, jelszó:

 • az Önnel való kapcsolattartás érdekében;
 • az Ön ügyfélfiókjának vezetése, adminisztrációja, beleértve az ügyfélfiók hitelesítését is (vagyis annak biztosítását, hogy csak Ön vagy valaki, akit Ön felhatalmazott férhet hozzá a fiókjához és az információihoz);

E-mail cím:

 • ügyfélszolgálat és fejlesztés;
 • marketingajánlatok küldése (hozzájárulás esetén);
 • csomagszállítás esetén a futárszolgálattal való kapcsolattartás.

Számlázási név, számlázási cím, adószám:

 • Számla, árajánlat, díjbekérő és más számviteli bizonylatok kiállítása. A számviteli előírások alapján Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján 10 évig köteles megőrizni.

Szállítási név, szállítási cím, telefonszám:

 • Az Ön által rendelt termékek kiszállítása,
 • csomagszállítás esetén a futárszolgálattal való kapcsolattartás.

A csalások felderítése vagy megelőzése céljából az Ön IP címét is tároljuk.

Az Ügyfél az adatait a regisztráció során, vásárlás során vagy hírlevélre feliratkozáskor adja meg, és azokat a KIA ettől kezdődően a regisztráció törléséig, illetve a hírlevélről leiratkozásig a megfelelő módon kezeli. Az adatok törlése, illetve leiratkozás a jelen Tájékoztatóban írtak szerint az Ügyfél kérésére bármikor térítésmentesen megtörténhet.

 

 1. Kommunikáció és marketing

Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy Önt a KIA általános ajánlatokkal, aktuális információkkal megkeresse, akkor Önnek a KIA hírleveleket küldhet a tevékenységéről. Az Ön előzetes hozzájárulása nélkül csak akkor küldhetünk Önnek szolgáltatásfrissítéseket és értesítéseket, ha Ön a KIA már meglévő felhasználója, és az ilyen frissítések és/vagy értesítések szükségesek.

Amennyiben nem kíván hírleveleket  kapni, a leiratkozási kérését az alábbi módokon juttathatja el részünkre:

 • az info@kiakonyvek.hu címre küldött e-mail üzenetben;
 • a +36-1-350-7201-es telefonszámon;
 • a 1135 Budapest, Béke utca 35/A címre küldött levélben.

 

 1. Adatok átadása

A személyes adatait kizárólag a fentiekben említett célokra használjuk fel, harmadik fél számára nem adjuk ki. A jelen Tájékoztatóban foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem fogunk nyilvánosságra hozni semmilyen személyes adatot, kivéve, ha jogilag ezt kötelező megtennünk, vagy ha úgy gondoljuk, hogy ez az intézkedés szükséges a jogaink, tulajdonunk vagy személyes biztonságunk védelme és/vagy megóvása érdekében vagy a felhasználóink/ügyfeleink, illetve más személyek érdekeinek megóvása érdekében. A KIA csak akkor továbbítja a személyes adatait a felügyeleti szerveknek, adóhatóságoknak vagy nyomozó ügynökségeknek, ha erre jogszabály kötelezi.

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Nem őrizzük az Ügyfél adatait hosszabban, mint ami ahhoz szükséges, hogy teljesüljön a feldolgozás célja. A KIA által a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval összhangban kezelt személyes adatok törlésre kerülnek, vagy névtelenül jelennek meg (így már nem lehet Önt azonosítani) indokolatlan késedelem nélkül (legfeljebb 25 napon belül), miután kérelmezte adatainak törlését. A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos személyes adatait a tranzakciótól számított 10 évig tároljuk.

 

 1. Cookie-k (sütik) használata

A KIA sütiket és hasonló technológiákat használ, amelyek összegyűjtik és tárolják az információkat, amikor meglátogatja a kiakonyvek.hu weboldalt. Ez lehetővé teszi a KIA számára, hogy azonosítsa az internetes böngészőjét, és adatokat gyűjtsön a weboldalunk használatáról, a látogatásainak időtartamáról. Erre azért van szükség, hogy minél jobban tudjuk az Ön számára megjeleníteni az oldalt. Ön bármikor megváltoztathatja a sütik kezelését a böngészője beállításaiban, erről további információt a web-böngészője Súgó-jában kaphat. Azonban javasoljuk, hogy hagyja bekapcsolva a sütiket, hogy a kiakonyvek.hu oldal tartalmait minél jobban hasznosítani tudja.

 

 1. Közösségi médiákon keresztüli kommunikáció

Amennyiben úgy dönt, hogy Weboldalunkat vagy a rajta közölt tartalmat olyan közösségi médián keresztül osztja meg, mint a LinkedIn, Facebook, Twitter  stb. személyes adatai (mint például az Ön neve, és az a tény, hogy érdeklődik a KIA iránt) szintén láthatóak lesznek az Ön látogatói számára a LinkedIn, Facebook, Twitter, stb. oldalain. A közösségi médiák weboldalainak használatára kizárólag a közösségi médiák weboldalainak feltételei vonatkoznak (beleértve az Adatvédelmi Tájékoztatót is). A KIA nem vállal felelősséget az ilyen közösségi oldalak személyes adatainak feldolgozásáért, és a jelen Tájékoztató ezért ezekre nem vonatkozik.

 

 1. Kiskorúak adatainak védelme – 16 évet be nem töltöttek számára

A KIA szándékosan nem gyűjt adatokat a 16 év alatti személyek személyes adatairól.

Az Ügyfél a regisztráció elküldésével akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. Az adatkezeléshez, adatfeldolgozáshoz kizárólag 16 éves vagy idősebb gyermekek adhatják saját hozzájárulásukat, ezért a kiakonyvek.hu oldalon is csak 16 év felettiek regisztrálhatnak, tekintettel arra, hogy tizenhat év alatti személyek esetén a szülők vagy törvényes gyám beleegyezésére van szükség.

 

 1. Személyes adatok biztonsága

Adatai megfelelő védelme, illetéktelen hozzáférés és helytelen felhasználás megakadályozása érdekében a KIA a szükséges és megfelelő technikai háttérrel és szabályozással rendelkezik. Adatait különösen védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 1. Az Ügyfél jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Célunk, hogy az Önre vonatkozó minden adat a lehető legpontosabb maradjon. Ön hozzáférhet a személyes adataihoz, kérheti a személyes adatok helyesbítését vagy törlését (törlést csak akkor, ha már nincs szükség az adatokra jogos üzleti célokból, például kiskereskedelmi tranzakció céljából), és kérheti a személyes adatok kezelésének korlátozását vagy tiltakozhat adatainak kezelése ellen. Kérjük, látogasson el a kiakonyvek.hu fiókjába, hogy elvégezhesse az ilyen változtatásokat, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségeken:

 • info@kiakonyvek.hu címre küldött e-mail üzenetben;
 • +36-1-350-7201-os telefonszámon;
 • 1135 Budapest, Béke utca 35/A címre küldött levélben.

Adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van arra, hogy megkapja a KIA által tárolt személyes adatait, strukturált, digitális formában, és továbbítsa ezeket az adatokat egy másik félnek, ha ez technikailag megvalósítható. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a fenti elérhetőségeken.

Panasz benyújtására vonatkozó jog

Ha bármilyen kérdése vagy panasza van a személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba a fenti elérhetőségeken.

Az adatkezeléssel kapcsolatban felmerült panasza, illetve jogainak sérelme esetén Önnek jogában áll panaszt benyújtani az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz is az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • http://www.naih.hu
 • Telefon: 06-1/391-1400
 • ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Adatvédelmi Tájékoztató módosítása

KIA jogosult jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a honlapon történő közzétételt követő első használat alkalmával válnak hatályossá az adott felhasználóval szemben.

Adatvédelmi Tájékoztatónkat a honlapunkon is elolvashatja: www.kiakonyvek.hu.

Az adatvédelmi tájékoztató legutóbbi módosítása: 2023. április 18.