Virágos katedrám

Frittmann Lászlóné

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

1800 Ft

1530 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

Történetek egy keresztyén tanítónő életéből

Vannak kivételesen elhivatott emberek, akik foglalkozásukat nemcsak a megélhetés miatt folytatják, hanem élik, maga az életük. Ha valaki kiválóan végzi munkáját, azt mondják született színész, orvos vagy pedagógus. A Virágos katedrám című könyv írója közéjük tartozik. Frittmann Lászlóné, Magdi néni még gyermekkorában választotta hivatását, már a középiskolában tanulta a gyermekekkel való foglalkozás titkait. Hivatása gyakorlásához a mércét a hitéből fakadó segíteni akarás egyértelműsége szolgáltatta. Diákjai jó szándékból, emberségből egész életre szóló, el nem felejthető mintát kaptak.
Ajánlható e könyv a gyakorló pedagógusoknak is a hivatásszeretet példájaként, valamint azon változatos módszereknek megismeréséért, melyekkel felkelthető a gyermekek érdeklődése a legelvontabbnak látszó témák tanításakor is.
Réz Gáborné Dr. Szalai Erzsébet iskolaigazgató

Az életút időrendjét követő elbeszélés-esszé kötet ennek az egyszerre nagyszerű és nemes értelemben vett egyszerű életnek summázata. Érzékletes, finom tollú érzelmes írások füzérét olvashatjuk. Nem szakmódszertani munka, nem pedagógiai szakírás, ellibben a szépirodalom érzékletességét idéző publicisztikák, illetve az egyházi irodalomból ismert hitvallás műfaji normái felé. Ismétlem: az életmű mintaadó közvetítése indokolttá teszi, hogy önéletrajzi kötetben megörökíttessenek a nyilvánosság számára is.
Dr. Trencsényi László egyetemi docens