Pál apostol levele a Galáciabeliekhez (Kommentár bevezetéssel és exkurzusokkal)

Balla Péter

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

3500 Ft

2975 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

Jelen kommentár nem a klasszikus értelemben vett újszövetségi kommentárok sorába illik, hanem egy kísérlet az írója részéről. A kísérlet tárgya: minél szélesebb olvasókört szem előtt tartani, azaz egyaránt segítséget nyújtani teológus diákoknak a tanulmányaikhoz, lelkészeknek az igehirdetésre készüléshez, presbitereknek a Szentírás tanulmányozásához, valamint minden érdeklődő Olvasónak bepillantást engedni egy Kr. u. 1. századi iratba olyanoknak is, akik nem sok előismerettel rendelkeznek, és akik nem osztják Pál apostol hitét, de őszinte érdeklődéssel szeretnék megismerni életét és gondolatvilágát.

Pál apostolnak a Galáciabeliekhez írt levele a protestáns keresztyénség egyik legmeghatározóbb irata. Az apostol e levélben kifejti, hogy az ember egyedül a Jézus Krisztus megváltó művének elfogadásával, a belé vetett hit által talál vissza Istenhez – más szavakkal: kegyelemből nyer üdvösséget. Jelen kommentár ezért nemcsak a korabeli keresztyén hit világába és az őskeresztyének erkölcsi életébe segít bepillantást nyerni, hanem hasznos útmutató lehet egyrészt a Jézus Krisztust követő mai keresztyének számára, másrészt a keresztyénség alapjait megismerni kész, érdeklődő olvasók számra is. A kommentárt egy történeti áttekintés vezeti be, mely a szakirodalomban való tájékozódást is segíti. Rövid exkurzusok és lábjegyzetek teszik e könyvet alkalmassá arra, hogy tankönyvként az Újszövetség kutatásának világába is bevezessen. Ajánljuk lelkészeknek, presbitereknek, érdeklődő gyülekezeti tagoknak és olyan kereső embereknek is, akik szeretnének az Istennel való kapcsolatról, Isten üdvtervéről és a keresztyén életről többet megtudni.

A szerzőnek kiadónknál megjelent másik műve: Az újszövetségi teológiát ért kihívások