Ószövetségi bevezetés vizsgálata

Gleason L. Archer

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

4900 Ft

4165 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

A világhírű konzervatív teológus könyvében az ószövetségi bevezetés tárgyáról nyújt áttekintést. Írása első részében részletesen kitér az ószövetségi írásokkal kapcsolatban megfogalmazott kritikákra, az állítólagos ellentmondásokra, majd az egyes könyvekre jellemző sajátos témákat dolgozza fel. E rendkívül hasznos segédeszköz – melyet már több, mint hét nyelven adtak ki – világszerte nagy sikert aratott a tudományos világban, valamint a keresztyén vezetők körében.

„Ma divattá lett a Szentírás hitelességét különféle hipotézisekkel megkérdőjelezni, aláásni. Ez a könyv tudományos igényességgel, a régészet és a nyelvtudomány legújabb eredményeit felhasználva vizsgálja az Ószövetség szövegét, miközben szerzője vallja: »Bizonyítható, hogy a Biblia Isten megbízható és tévedhetetlen Igéje.« A tudós alaposságával, de érdekes és színes módon vezeti be az olvasót a Biblia világába, s hozza azt közel hozzánk. Igen hasznos olvasmány mindenkinek, aki szeretné helyesen érteni az Ószövetséget mint ókori szöveget, s mint Isten ma is érvényes, személyes üzenetét.” – Cseri Kálmán, református lelkész, író

„Legyen Istené a dicsőség azért, hogy végre magyar nyelven is megjelenhet egy olyan – Ószövetséggel foglalkozó – tudományos szakkönyv, mely hitet építő módon tárja fel az Ószövetség sokszínű gazdagságát. A szerző Amerika- és Európa-szerte tisztelt ószövetségi professzor, elismert szaktekintély. Könyvében tárgyilagosan ismerteti a mózesi szerzőséget és az egész Ószövetség történeti hitelességét kétségbe vonó liberális elméleteket, majd biblikus-tudományos érvekkel rombolja szét eme gyenge lábakon álló érvrendszer – sajnos hazánkban is megjelenő – »tudomány mítoszát«.
E könyv olvasását és tanulmányozását – felekezetre való tekintet nélkül – ajánljuk teológiai tanároknak azzal, hogy merjenek e könyv szellemében tanítani; teológiai hallgatóknak, mert e könyv segítségükre lesz az építő bibliai tudomány megismerésében; lelkipásztoroknak, akik a történet-kritikai iskola liberális elméletein nőttek fel.
Ajánljuk továbbá bibliaolvasó keresztyéneknek, akik szeretnék az Ószövetséget jobban ismerni, mert e könyv segítségükre lesz abban, hogy megértsék a testté lett Ige és az írott Ige egységének titkát, és megerősödjenek abban a meggyőződésükben, hogy hitüknek a Bibliában biztos fundamentuma van.” – Sípos Ete Álmos, lelkipásztor, a Biblia Szövetség hajdani főtitkára