Falak nélküli gyülekezet

Jim Petersen

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

2300 Ft

1955 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

„A Falak nélküli gyülekezet című könyvben Jim Petersen – a The Navigators szervezet veterán misszionáriusa – egy nagyon is valós globális problémával foglalkozik: hogyan lehet megnyerni a hitetlen világot Krisztusnak, közben pedig hatékonyan építeni Krisztus Testét, az egyházat, lehetővé téve a gyülekezetben a tanítást, Isten dicsőítését és egymás szolgálatát. A szerző jogosan mutat rá, hogy ha arról gondolkodunk, hogyan lehet a hívők számát gyarapítani, miközben a meglévő gyülekezetről is gondoskodnunk kell, a gyülekezet szerkezetére vonatkozó korábbi és jelenlegi megközelítésünk is helytelen. Ez a gondolkodásmód vezetett ahhoz, hogy a gyülekezetekből „száműztük” a fő célt, amiért Krisztus a világba jött: hogy megkeresse és megmentse az elveszetteket. Jim azt állítja, hogy az egyház már a korai évszázadoktól kezdve elhanyagolta azt az apostoli szolgálatot, amelyet Jézus Krisztus vezetett be, és amelyet az első évszázadban még gyakorolt a gyülekezet.
Ez a könyv világszerte kínos helyzetbe hozza majd a gyülekezeti vezetőket, akik hasonlóan közelítik meg a kérdést. A Szentírás kultúrák felett álló alapelveit felhasználva a szerző visszautasítja ezzel kapcsolatos egyházi gyakorlatunkat. A formai szabadság mellett érvel, ugyanakkor eltökélten ragaszkodik az Újszövetség feladatához.” – részlet Dr. Gene A. Getz előszavából

Megszoktuk, hogy a gyülekezet elsősorban egy helyet jelent, ahol összegyűlünk, és ahol a hívők egymást építik. De ha ez minden, amit a gyülekezetről gondolunk, elveszítjük elsődleges szerepünket, mint Isten népe: kint lenni a világban, és keresni az elveszetteket.
A történelem folyamán az egyház, abbéli igyekezetében, hogy megőrizze az evangélium tisztaságát, elintézményesedett. Gyülekezetekbe tömörülünk, melyeket falak vesznek körül, s melyek sokszor inkább épületek, mint az elveszettek között élő eleven közösségek. A Falak nélküli gyülekezet-ben Jim Petersen a gyülekezet egy másik, izgalmas definícióját kínálja, mely szétnyomja ezeket a múltból örökölt túlságosan szűk határokat. Kihívással állunk szembe: Tudunk-e falak nélküli gyülekezetté válni, és rárakódott hagyományoktól mentes evangéliumot kínálni az embereknek, vagy folytatjuk épületeink és megszokott kereteink építését, elrejtve az evangélium lényegét.
Az első századi keresztyéneknek valahogyan ki kellett szabadítania Jézus üzenetét a judaizmusból, hogy minden nemzet számára elérhetővé tegyék. Ma vallásos tradícióinkat kell felülvizsgálnunk: nem akadályai-e annak, hogy a körülöttünk élők Jézust elérhessék?

Jim Petersen a „Navigátorok” nevű szervezet nyugalmazott igazgatóhelyettese. 1963-ban részt vett a brazíliai szolgálat kiépítésében. Egyetemistákkal kezdték, majd követték ezeknek az embereknek az életét a családalapítás és karrierépítés éveiben is. Így növekedett a szolgálat mozgalommá egész Brazíliában. Később missziós csoportokat képezett ki más latin-amerikai országokban, majd szolgáló csoportokat oktatott a Közel-Keleten, Európában, Ázsiában és Afrikában is. Mivel sok országban és kultúrában élt és szolgált, gazdag gyakorlati tapasztalatot szerzett arról, hogyan lehet elérni a keresztyén körökön kívüli embereket. Több könyvet is írt, ezek közül kiadónknál magyarul megjelent Mike Shamy-vel közösen írt könyve: Hétköznapi küldetés – A kapcsolatokon keresztüli evangelizálás