Exegetikai tévedések

D. A. Carson

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

2300 Ft

1955 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

„Elkerülhetetlen, hogy hibázzunk az írásmagya­rázat során. Fájdalmasan gyakoriak közöttünk az exegetikai tévedések – közöttünk, akiknek Isten kegyelméből az a felelősségteljes feladatunk, hogy Isten Igéjét hűségesen hirdessük. Shakespeare egy színdarabjának félreértelmezése, Edmund Spenser egy költeményének felületes tanulmányozása aligha jár következményekkel az örökkévalóságra nézve. De a Biblia értelmezésében nem engedhetünk meg ilyen nagyvonalúságot. Itt Isten gondolataival van dolgunk: kötelességünk minden erőnkkel azon lenni, hogy megértsük és világosan értelmezzük azokat.
Mindazonáltal, míg a hibák gyakoriak, sőt mi több, elkövetőik gyakran nem is ismerik fel őket, egy részletes leírásnak meglehet az az üdvös hatása, hogy nem pusztán alapos önvizsgálatra serkent, ha­nem a jobbik megoldás keresésére is ösztökél.
Remélem, hogy annak vizsgálatával, hogy mit nem szabad az írásmagyarázat során tenni, mind­annyian még őszintébben fogunk törekedni Isten Igéjének helyes értelmezésére. A negatív példákra annak reményében hívom fel a figyelmet, hogy az olvasónak ezek révén nagyobb hasznára lesz a más könyvekben és előadásokban található pozitív útmu­tatás.”

A szerző az igeértelmezés során előforduló bibliai szavakhoz fűződő, logikai, nyelvtani, előfeltevésekben rejlő és történeti tévedésekre hívja fel a figyelmet.