Az újszövetségi teológiát ért kihívások

Balla Péter

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

3500 Ft

2975 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

Balla Péter professzor áttekinti azokat az ellenvetéseket, melyeket az újszövetségi teológiai diszciplína ellen felhoznak egyes kutatók, és kísérletet tesz annak igazolására, hogy továbbra is fenntartható és művelendő ez a tudományág. Történeti érveket sorakoztat amellett, hogy a korai keresztyénségben nagyon hamar megkezdődött a kánon kialakulása, és hogy joggal összpontosítjuk kutatásunkat az óegyház hithű, „ortodox” fő ágának gyűjteményére, a kanonikus Újszövetségre. Balla professzor azt is megkísérli bemutatni, hogy az őskeresztyénség a hit legfőbb tartalmi pontjait egy „alapvető egységben” vallotta. A közelmúlt néhány jelentős újszövetségi teológiai művével párbeszédben mutatja be saját javaslatát arra, hogy mik jellemezzék az újszövetségi teológiai diszciplínát. Szerinte az Újszövetség teológiája összefoglalható, és össze is kell foglalni egy leíró, történeti jellegű kutatás keretében. Ez a könyv a szerző angol nyelvű doktori disszertációjának kibővített, átdolgozott – a szélesebb olvasóközönség számára magyarázatokkal is ellátott – változata.

A szerző kiadónknál megjelent másik műve: Pál apostol levele a Galáciabeliekhez