Ádám és Éva változó arcai

Pálhegyi Ferenc

további művek...

  • Oldalszám:

  • Méret:

  • Kivitel:

  • Kiadás:

  • ISBN:

  • Raktár:

    Készleten

1900 Ft

1615 Ft

-15%

kedvezménnyel

Leírás

„Fontos tudnunk, hogy kik és milyenek vagyunk, mert a válasznak messzemenő következményei vannak. Ezekkel a következményekkel a mai ember nem szívesen számol, és nem szeret szembenézni. Ettől függ ugyanis, hogy kinek-minek tekintjük a másik embert, és hogyan viszonyulunk hozzá. Konkrétabban: társas kapcsolataink alakulása múlik ezen a válaszon: a szerelmünk, a házasságunk, a szülői- és gyermeki magatartásunk, a barátságaink, a munkatársi kapcsolataink, sőt még a hitéletünk is.
Napjainkban két emberkép vált uralkodóvá az európai és az észak-amerikai kultúrában: a materializmus és a humanizmus emberszemlélete. Ezek éles kontúrjai mellett a bibliai emberkép halvány ceruzarajznak látszik, a könyv írója, az ismert pszichológus mégis ezt látja reálisnak és iránymutatónak. Ez számunkra az életre vezető keskeny út. A materializmus és a humanizmus több sávos sztráda, melyen száguldani lehet, de kérdés: hová vezet. Meglepő, hogy akik csalódtak akár a materialista, akár a humanista emberszemléletben, nem Isten felé fordulnak, nem a Bibliában tájékozódnak, hanem látszat-utat keresnek. A Biblia tanítását elutasítják (anélkül, hogy ismernék), de befogadnak más (ókori pogány vagy keleti eredetű) szellemi áramlatokat, sőt szellemi erőket mozgósító és egészség-megőrző gyakorlatokat. Hogy a tudományosság látszatát megőrizzék, olykor vallástalanítják ezeket, évezredes tapasztalatokra hivatkozva. Az ezoterikus gondolkodás emberképe bontakozik ki a reinkarnáció-hívők és az antropozófusok írásaiban.
Összefoglaló néven a New Age az a bő kosár, amibe sok minden belefér, a bibliai keresztyénséget kivéve. Az ember ezoterikus megközelítése leplezett nihilizmus, ami csalódásból és Istent elkerülő útkeresésből fakad.”
Az író a könyvben vázlatosan bemutatja ezt a két napjainkban uralkodó emberképet, kiegészítve az ezoterikus-nihilista emberképpel, és rámutat a belőlük fakadó következményekre is társkapcsolatainkban, a nevelés és a hitélet (illetve a lelkigondozás) gyakorlatában. Majd bővebben kifejti, hogy mit tanít a Szentírás az emberről, és mik e tanítás következményei, sőt perspektívái.